Privacyverklaring

1.Gegevensbescherming in één oogopslag 

Algemene informatie
De volgende voorschriften geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt, wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in onze onderstaande verklaring over gegevensbescherming.

Verzameling van gegevens op onze website
Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website.

Zie het impressum van deze website voor zijn contactgegevens.

Hoe verzamelen we uw gegevens?
Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ons ervan op de hoogte stelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van paginatoegang). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website correct beschikbaar is. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt het recht om te allen tijde en kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te eisen. U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres. Bovendien heeft u het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

2. Algemene informatie en verplichte gegevensbescherming

De exploitanten van deze site nemen de bescherming van persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en waarvoor dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. tijdens communicatie per e-mail) kwetsbaarheden kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen ongeoorloofde toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke instantie voor de verwerking van de gegevens op deze website is de volgende:
De heer Norbert Unterrassner
Scheffau 96
5741 Neukirchen am Großvenediger
Telefoon: +43 6565 6015
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

Uw rechten
U hebt recht op informatie, correctie, verwijdering en beperking van de verwerking van persoonsgegevens. Als de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens uw toestemming is of een overeenkomst die met u is gesloten, hebt u ook recht op doorgifte van gegevens.

U hebt het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. De rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens tot de intrekking wordt niet beïnvloed door de intrekking.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. In geval van bezwaar worden uw persoonsgegevens niet meer verwerkt ten behoeve van direct marketing.

Bovendien hebt u het recht in beroep te gaan bij de toezichthoudende autoriteit (Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit, Wickenburggasse 8, 1080 Wenen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

SSL- of TLS-versleuteling
Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als site-operator toestuurt. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden gelezen worden.

Informatie, blokkeren, wissen
U hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te allen tijde te corrigeren, te blokkeren of te verwijderen in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen. U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

Bezwaar tegen reclamemails
Het gebruik van de in het kader van de impressum-plicht geopenbaarde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame- en informatiematerialen is uitdrukkelijk verboden. De exploitanten van de sites zijn behouden het recht voor om juridische stappen te ondernemen bij toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld door middel van spam-e-mail.

3. Verzameling van gegevens op onze website

Cookies
Sommige internetpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade aan uw computer aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen ertoe, om ons aanbod gebruikersvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeladen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde "sessie-cookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven opgeslagen op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser de volgende keer dat u onze website bezoekt, herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van de instelling van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, dat u de aanvaarding van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten en dat u bij het sluiten van de browser de automatische verwijdering van cookies kunt activeren. Wanneer cookies zijn uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Cookies, die noodzakelijk zijn voor het elektronische communicatieproces of voor het leveren van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelmand-functie), worden op basis van Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO opgeslagen. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Server-log-bestanden
De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Dit zijn:
Het door het browsertype en de browserversie
gebruikt besturingssysteem
Referrer URL
Hostnaam van de toegangscomputer
Tijdstip van de serveraanvraag
IP-adres
Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.
De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, par. 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

Contactformulier
Als u ons via het contactformulier vragen stelt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, opgeslagen ten behoeve van de afhandeling van de aanvraag en bij eventuele vervolgvragen. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, gebeurt dus uitsluitend op basis van uw toestemming (artikel 6, par. 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u ons om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag wordt ingetrokken of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - met name de aanhoudperioden - blijven onverlet.

4. Analysetools en reclamemiddelen

Google reCAPTCHA
Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op onze websites. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Met reCAPTCHA moet gecontroleerd worden of de gegevensinvoer op onze websites (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma gebeurt. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de bezoeker van de website op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de bezoeker van de website de website betreedt. Voor analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bv. IP-adres, tijd dat de bezoeker van de website op de website blijft of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse zijn verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses lopen volledig in de achtergrond. Bezoekers van de website worden er niet van op de hoogte gebracht dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking vindt plaats op grond van artikel 6, par. 1 lit. f DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn websiteaanbiedingen tegen misbruik van geautomatiseerde spionage en SPAM.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google, zie de volgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://www.google. com/recaptcha/i ntro/android. html.

5. Plug-ins en hulpprogramma's

Google-webfonts
Deze site gebruikt web-lettertypes van Google voor de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de benodigde web-lettertypes in uw browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt een verbinding maken met de servers van Google. Als gevolg daarvan wordt Google zich ervan bewust dat onze website via uw IP-adres toegankelijk is. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van ons online-aanbod. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, par. 1 lit. f DSGVO. Als uw browser Web Fonts niet ondersteunt, gebruikt uw computer een standaard lettertype.

Voor meer informatie over Google Web Fonts, zie https://developers.google.com/fonts/faq en het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps
Deze pagina maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps via een API. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet u uw IP-adres opslaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze online aanbiedingen en een eenvoudige vindbaarheid van de door ons aangegeven plaatsen op de website. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, par. 1 lit. f DSGVO.

Voor meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van YouTube onder https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.